Wie zijn wij

inspec™ is al jaren een begrip als het gaat om kennis en expertise binnen het werkveld lijninfrastructuur. Wij zijn een onafhankelijke partner voor mobiliteitsvraagstukken, waarbij we opdrachtgevers ondersteunen met een pragmatische aanpak. Onze kernwaarden zijn:

  • Kritisch
  • Proactief
  • Creatief
  • Flexibel
  • Deskundig
  • Ontzorgend

Groot geworden met 3D ontwerp van weg- en spoorinfrastructuur, is ons dienstenpakket in de loop der jaren breder geworden. Nieuwe werkvelden zijn planvorming, verkeer en vervoer en project- en contractmanagement. Naast deze pijlers zijn wij actief op het gebied van ontwerp en engineering van infrastructuur, geotechniek en waterbeheer. Met onze expertise kunnen wij onze opdrachtgevers, zowel publiek als privaat, vanaf de vroege planfase tot en met de realisatie in multidisciplinaire projecten ondersteunen.

Met onze INgenieurs en SPECialisten zijn wij in staat om u als opdrachtgever in de volle breedte van vaak complexe projecten te adviseren of te ondersteunen vanuit onze kantoren of op uw projectlocatie.

Onze kernwaarden

De visie van inspec™ is erop gericht vanuit onze kernwaarden waarde toe te voegen voor de klant. De strategie van inspec™ zal zich kenmerken door de relatie met de klant centraal te stellen en vanuit onze kernwaarden kwalitatief hoogwaardige dienstverlening aan te bieden voor een goede prijs.
Visie
Samenwerken aan complexe projecten met overheden en marktpartijen, waarbij een open en transparante aanpak door onze professionals zal leiden tot maatschappelijk verantwoorde oplossingen. Onze ingenieurs zijn betrokken generalisten. Binnen multidisciplinaire projecten zijn zij partner door hun brede kennis en ervaring.

De ambitie van onze specialisten is gericht op het oplossen van complexe vraagstukken op het gebied van Mobiliteit, infrastructuur en contractmanagement. inspec™, een inspirerende werkgever. Ondernemingszin en professionaliteit zijn kernwaarden, een omgeving waarin plezierig wordt samengewerkt en waar continue professionele ontwikkeling en nieuwe initiatieven gestimuleerd worden.
Missie
inspec™ zal zich blijvend profileren als onafhankelijke partij voor duurzame ontwikkeling van de leefomgeving, infrastructuur en mobiliteitsvraagstukken. Onze professionals leveren een bijdrage aan projecten in de gehele waardeketen. Zij ondersteunen opdrachtgevers van het eerste initiatief tot en met de realisatie van complexe projecten.

Trots & Tevreden